Βοήθεια (LiM Expenses)

LiM Expenses

Περιγραφή

Το LiM Expenses περιλαμβάνει τη βασική δομή και τις λειτουργίες για την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών στοιχείων ατομικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αναπτυγμένη σε διαδικτυακή πλατφόρμα, είναι η υπηρεσία που έρχεται να δώσει λύση τόσο στην καθημερινή καταγραφή των εσόδων και εξόδων όσο και στην διαχείριση της επιχείρησης μέσα από μία πληθώρα αναφορών και στατιστικών τα οποία περιλαμβάνονται στο σύστημα.

Συνδρομές

Η υπηρεσία είναι συνδρομητική και όλα τα πακέτα μπορείτε να τα βρείτε στις συνδρομές.

Χρήστες

Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να προσκαλέι άλλους χρήστες (όπως λογιστές, συνεργάτες, κλπ) και να δίνει μερική πρόσβαση στο σύστημα ανάλογα με την ιδιότητά τους.

Συναλλαγές

Έσοδα

Οποιαδήποτε συναλλαγή η οποία υποδηλώνει έσοδο.

Έξοδα

Οποιαδήποτε συναλλαγή η οποία υποδηλώνει έξοδα.

Μέθοδος

Κάθε συναλλαγή μπορεί να χαρακτηριστεί σαν μετρητά, πίστωση, επιταγή ή τράπεζα.

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα υπαλλήλων.

Ανάλυση

Τα συνολικά στατιστικά από την αρχή της επιχείρησης μέχρι και σήμερα. Τα συνολικά έσοδα, έξοδα, πάγια, εκκρεμή εμφανίζοντα ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα, έτος ή αιώνα σε γραφική παράσταση αλλά και σε πίνακα.

Προσωπικό

Λίστα με το προσωπικό και τους συνεργάτες.

Προμηθευτές

Λίστα προμηθευτών.

Πάγια

Λίστα με τις πάγιες ή συχνά επαναλαμβανόμενες συναλλαγές (έσοδα & έξοδα).

Προϊόντα

Λίστα με όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.

Πελάτες

Λίστα πελατών.